chord.su
Лучшие аккорды
Вход Регистрация
Главная
Песни
Обратная связь
KY RU
Виктор Цой

Хухы (Кукушка)

Am Дуунууд хэды бэшэгдэүгүй? G Dm Хэлышь, хүхы, Am Дуулышь. Am Ами наналхаб хото, тосхонор? Am Шулуун шэнги хэбтэхэб G Dm Али шатаж буй одон? Am Одон... Дабталга: G F Am Минии наран, харышь намайгаа. G F Am Минии альган нюдарга болоо. G F Am G F Дари байбуул гал үгөөрэй. Am Энэ мэт. Am Гансахань хүнай мүрөөр хэн явахаб? Am Хүсэтэй, зоригтай толгайгаа орьхёо G Dm тала дээр, Am Дайндайр. Am Бага багаар сайбар сээж соо үлөө, Am Элүүр энхэ, хатуу гартай G Dm эгнээнд. Am эгнээнд. Дабталга: G F Am Минии наран, харышь намайгаа. G F Am Минии альган нюдарга болоо. G F Am G F Дари байбуул гал үгөөрэй. Am Энэ мэт.
23.06.2020 85